Support
PUDFUN ร้านปัดฝุ่น
081 - 4127470
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 17   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
 1.C90..สีน้ำตาล..(คันที่1)..ระบบ CDI+ทะเบียนโอนได้..ราคา 19,000 บาท  1.C90..สีน้ำตาล..(คันที่1)..ระบบ CDI+ทะเบียนโอนได้..ราคา 19,000 บาท  1.C90..สีน้ำตาล..(คันที่1)..ระบบ CDI+ทะเบียนโอนได้..ราคา 19,000 บาท
แก้ไขล่าสุด: 28/08/2012
รายละเอียด: .พึ่งผ่าเครื่องฟิตใหม่แน่น+คาบูใหม่เอี่ยม+ซี่ถี่+เบาะแยก+แต่งเต็ม+ระบบไฟใช้ได้หมด
19,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
2.C70..สีฟ้าเขียว..(คันที่2)..ระบบCDI+สีเกล็ดมุข+ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง+ท.บ+ชุดโอน..19000 2.C70..สีฟ้าเขียว..(คันที่2)..ระบบCDI+สีเกล็ดมุข+ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง+ท.บ+ชุดโอน..19000 2.C70..สีฟ้าเขียว..(คันที่2)..ระบบCDI+สีเกล็ดมุข+ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง+ท.บ+ชุดโอน..19000
เพิ่มเมื่อ: 28/08/2012
รายละเอียด: 2.C70..สีฟ้าเขียว..(คันที่2)..ระบบCDI+สีเกล็ดมุข+ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง+ท.บ+ชุดโอน..19000
19,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
3.C70..สีม่วงเกล็ดมุข..(คันที่3)..ท.บ+ชุดโอน..ราคา 19,000 บาท 3.C70..สีม่วงเกล็ดมุข..(คันที่3)..ท.บ+ชุดโอน..ราคา 19,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 28/08/2012
รายละเอียด: .ระบบCDI+สีเกล็ดมุข+ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง
19,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
4.C70..สีฟ้าเข้ม..(คันที่4)..เครื่องดรีม+ท.บ+ชุดโอน.ราคา.22,000 บาท 4.C70..สีฟ้าเข้ม..(คันที่4)..เครื่องดรีม+ท.บ+ชุดโอน.ราคา.22,000 บาท 4.C70..สีฟ้าเข้ม..(คันที่4)..เครื่องดรีม+ท.บ+ชุดโอน.ราคา.22,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 28/08/2012
รายละเอียด: .เครื่องดรีม+ซี่ตรงเดิม+เบาะแยก+แต่งเต็ม+ระบบไฟใช่ได้หมด
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
5.C90..สีแดงเกล็ดมุข..(คันที่5)+ท.บเล่มใหม่+ภา๊ษีปี56+พ.ร.บ+ชุดโอน ราคา..22,500 บาท 5.C90..สีแดงเกล็ดมุข..(คันที่5)+ท.บเล่มใหม่+ภา๊ษีปี56+พ.ร.บ+ชุดโอน ราคา..22,500 บาท 5.C90..สีแดงเกล็ดมุข..(คันที่5)+ท.บเล่มใหม่+ภา๊ษีปี56+พ.ร.บ+ชุดโอน ราคา..22,500 บาท
เพิ่มเมื่อ: 28/08/2012
รายละเอียด: เครื่องดี+สีเกล็ดมุข+ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง
22,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
6.C70..สีชมพูมะเหมี่ยว..(คันที่6)..เครื่องดรีม++ท.บ+ช ุดโอน.ราคา 22,500 บาท 6.C70..สีชมพูมะเหมี่ยว..(คันที่6)..เครื่องดรีม++ท.บ+ช ุดโอน.ราคา 22,500 บาท 6.C70..สีชมพูมะเหมี่ยว..(คันที่6)..เครื่องดรีม++ท.บ+ช ุดโอน.ราคา 22,500 บาท
เพิ่มเมื่อ: 28/08/2012
รายละเอียด: .เครื่องดรีม+ปัดเงาล้อดุมฝาครอบเครื่อง
22,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
7.C70..สีน้ำเงิน..(คันที่7)..เครื่องดรีมมากอย่างเเรงทะเบียน+ชุดโอน.. ราคา 23,000 บาท 7.C70..สีน้ำเงิน..(คันที่7)..เครื่องดรีมมากอย่างเเรงทะเบียน+ชุดโอน.. ราคา 23,000 บาท 7.C70..สีน้ำเงิน..(คันที่7)..เครื่องดรีมมากอย่างเเรงทะเบียน+ชุดโอน.. ราคา 23,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 28/08/2012
รายละเอียด: เครื่องดรีมมากอย่างเเรง(ท้าให้ลอง)+ลงลูกสูบ125+ซี่ ถี่ตรง+แต่งเต็ม
23,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
8.C70..สีฟ้่านม..(คันที่8)..เครื่องดรีม+ท.บ+ชุดโอน.ราคา.23,000 บาท 8.C70..สีฟ้่านม..(คันที่8)..เครื่องดรีม+ท.บ+ชุดโอน.ราคา.23,000 บาท 8.C70..สีฟ้่านม..(คันที่8)..เครื่องดรีม+ท.บ+ชุดโอน.ราคา.23,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 28/08/2012
รายละเอียด: เครื่องดรีม+เบาะครีม 2 ตอน+ล้อทองเงินซี่ถี่+ธงญี่ปุ่น+ป้ายโค้ง
23,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
9.C70..สีชมพูแก้ว..(คันที่9)..เครื่องดรีม+ท.บ+ชุดโอน.ราคา 23,000 บาท 9.C70..สีชมพูแก้ว..(คันที่9)..เครื่องดรีม+ท.บ+ชุดโอน.ราคา 23,000 บาท 9.C70..สีชมพูแก้ว..(คันที่9)..เครื่องดรีม+ท.บ+ชุดโอน.ราคา 23,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 28/08/2012
รายละเอียด: ..เครื่องดรีม+เบาะครีม2ตอน+ล้ออะลูมิเนี่ยมซี่ถี่+ธง+ป้ายโค้ง+
23,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
10.C70..สีเหลืิองมุข..(คันที่10)..เครื่องดรีม+ภา๊ษีปี55+ท.บ+ชุดโอน ราคา..24,000 บาท 10.C70..สีเหลืิองมุข..(คันที่10)..เครื่องดรีม+ภา๊ษีปี55+ท.บ+ชุดโอน ราคา..24,000 บาท 10.C70..สีเหลืิองมุข..(คันที่10)..เครื่องดรีม+ภา๊ษีปี55+ท.บ+ชุดโอน ราคา..24,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 28/08/2012
รายละเอียด: ..เครื่องดรีม+ซี่ถี่+ปัดเงาล้อดุมฝาครอบเครื่อง+เบาะแยก
24,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
11.C100..สีเทาดำ..(คันที่11)..เครื่องดรีม+ภาษีปี56 +พรบ+โอนชื่อให้พร้อม ราคา..35,000 บาท 11.C100..สีเทาดำ..(คันที่11)..เครื่องดรีม+ภาษีปี56 +พรบ+โอนชื่อให้พร้อม ราคา..35,000 บาท 11.C100..สีเทาดำ..(คันที่11)..เครื่องดรีม+ภาษีปี56 +พรบ+โอนชื่อให้พร้อม ราคา..35,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 28/08/2012
รายละเอียด: .เครื่องดรีม+เบาะลายสก็อต+ล้อซี่ถี่+ปัดเงา
35,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
12.C100..สีำฟ้าเทา..(คันที่12)..เครื่องดรีม+ภาษีปี56+พรบ+โอนชื่อให้พร้อม.ราคา.35,000 บาท 12.C100..สีำฟ้าเทา..(คันที่12)..เครื่องดรีม+ภาษีปี56+พรบ+โอนชื่อให้พร้อม.ราคา.35,000 บาท 12.C100..สีำฟ้าเทา..(คันที่12)..เครื่องดรีม+ภาษีปี56+พรบ+โอนชื่อให้พร้อม.ราคา.35,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 28/08/2012
รายละเอียด: เครื่องดรีม+เบาะลายสก็อต+ล้อซี่ถี่+ปัดเงา
35,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
13.JX110..สีแดง..(คันที่13)..สภาพใหม่ออกห้าง+ท.บ+ชุดโอน..ราึคา 19,500 บาท 13.JX110..สีแดง..(คันที่13)..สภาพใหม่ออกห้าง+ท.บ+ชุดโอน..ราึคา 19,500 บาท 13.JX110..สีแดง..(คันที่13)..สภาพใหม่ออกห้าง+ท.บ+ชุดโอน..ราึคา 19,500 บาท
เพิ่มเมื่อ: 28/08/2012
รายละเอียด: สภาพใหม่ออกห้าง+เครื่องดีท่อเดิมเพราะ+ยางใหม่+ระบบไฟใช้ได้หมด
19,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 28/08/2012
รายละเอียด: .เครื่องดี+ถังS90+ท่อยก+ระบบไฟใช้ได้หมด
28,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
15.ชาลีเครื่องไนท์125..(คันที่15)..+แต่งแนวตัวผู้+มีทะเบียน..ราคา 28,500 บาท 15.ชาลีเครื่องไนท์125..(คันที่15)..+แต่งแนวตัวผู้+มีทะเบียน..ราคา 28,500 บาท 15.ชาลีเครื่องไนท์125..(คันที่15)..+แต่งแนวตัวผู้+มีทะเบียน..ราคา 28,500 บาท
เพิ่มเมื่อ: 28/08/2012
รายละเอียด: เครื่องแรงมากอย่างเเรง(ท้าให้ลอง)+เหมาะออกทิปไกลๆ+แต่งแนวตัวผู้
28,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
ภาพรวมวันนี้ 26-08-55 ภาพรวมวันนี้ 26-08-55 ภาพรวมวันนี้ 26-08-55
เพิ่มเมื่อ: 28/08/2012
รายละเอียด: ภาพรวมวันนี้ 26-08-55
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C90KA..เครื่องเดิมวิ่งนิ่ม..โครงแท้...ไม่มีใบ..ราคา 11,500 บาท..ด่วน.. C90KA..เครื่องเดิมวิ่งนิ่ม..โครงแท้...ไม่มีใบ..ราคา 11,500 บาท..ด่วน.. C90KA..เครื่องเดิมวิ่งนิ่ม..โครงแท้...ไม่มีใบ..ราคา 11,500 บาท..ด่วน..
เพิ่มเมื่อ: 28/08/2012
รายละเอียด: เครื่องเดิมวิ่งนิ่ม..โครงแท้..ไฟหน้าหลังติด+เบาะแยกนิ่มๆ+ไมค์เดิม+ที่นั้งหลังเหล็ก+ซี่ถี่...
11,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

1

 

 

 

ส่วนการติดต่อเพิ่มเติม

 

TEL  : 081-412-27470  

ปัดฝุ่น.com

pudfunshop.com
Line id : 4127470
page facebook : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

เพจใหม่ : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

youtube : https://www.youtube.com/@Ballpudfun