Support
PUDFUN ร้านปัดฝุ่น
081 - 4127470
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 13   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
1. C90..สีฟ้าเข้ม..(คันที่1)..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ปลอกแฮนด์ขาว+ทะเบียน+ชุดโอน.. 18500 1. C90..สีฟ้าเข้ม..(คันที่1)..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ปลอกแฮนด์ขาว+ทะเบียน+ชุดโอน.. 18500 1. C90..สีฟ้าเข้ม..(คันที่1)..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ปลอกแฮนด์ขาว+ทะเบียน+ชุดโอน.. 18500
เพิ่มเมื่อ: 01/05/2012
รายละเอียด: ระบบCDI..ปลอกแฮนด์ขาว+ทะเบียน+ชุดโอน..
18,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
2. C90..สีฟ้าเทา..(คันที่2)..ระบบCDI+ปลอกแฮนด์ขาว+แต่งเต็ม+ทะเบียน+ชุดโอน..18500 2. C90..สีฟ้าเทา..(คันที่2)..ระบบCDI+ปลอกแฮนด์ขาว+แต่งเต็ม+ทะเบียน+ชุดโอน..18500 2. C90..สีฟ้าเทา..(คันที่2)..ระบบCDI+ปลอกแฮนด์ขาว+แต่งเต็ม+ทะเบียน+ชุดโอน..18500
เพิ่มเมื่อ: 01/05/2012
รายละเอียด: ระบบCDI+ปลอกแฮนด์ขาว+แต่งเต็ม+ทะเบียน+ชุดโอน..
18,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
3. C70..สีชมพูนมมุข..(คันที่3)..ระบบCDI+สีเกล็ดมุข+ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง+ทะเบียน+ ชุดโอน..19000 3. C70..สีชมพูนมมุข..(คันที่3)..ระบบCDI+สีเกล็ดมุข+ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง+ทะเบียน+ ชุดโอน..19000 3. C70..สีชมพูนมมุข..(คันที่3)..ระบบCDI+สีเกล็ดมุข+ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง+ทะเบียน+ ชุดโอน..19000
แก้ไขล่าสุด: 05/05/2012
รายละเอียด: ระบบCDI+สีเกล็ดมุข+ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง+ทะเบียน+ ชุดโอน
19,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
4. C90..สีเทา..(คันที่4)..ระบบCDI+สีเกล็ดมุข+ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง+ทะเบียน+ ชุดโอน..19000 4. C90..สีเทา..(คันที่4)..ระบบCDI+สีเกล็ดมุข+ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง+ทะเบียน+ ชุดโอน..19000 4. C90..สีเทา..(คันที่4)..ระบบCDI+สีเกล็ดมุข+ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง+ทะเบียน+ ชุดโอน..19000
เพิ่มเมื่อ: 01/05/2012
รายละเอียด: 4. C90ระบบCDI+สีเกล็ดมุข+ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง+ทะเบียน+ ชุดโอน.
19,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
5. C90..สีน้ำตาลมุข..(คันที่5)..ระบบCDI+สีเกล็ดมุข+ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง+ทะเบียน+ ชุดโอน..19000 5. C90..สีน้ำตาลมุข..(คันที่5)..ระบบCDI+สีเกล็ดมุข+ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง+ทะเบียน+ ชุดโอน..19000 5. C90..สีน้ำตาลมุข..(คันที่5)..ระบบCDI+สีเกล็ดมุข+ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง+ทะเบียน+ ชุดโอน..19000
เพิ่มเมื่อ: 01/05/2012
รายละเอียด: ระบบCDI+สีเกล็ดมุข+ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง+ทะเบียน+ ชุดโอน..
19,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
6. C70..สีเขียวโบราณ..(คันที่6)..เครื่องดรีม++ปลอกแฮนด์ขาว+แต่งเต็ม+ทะเบียน+ชุดโอน. .22000 6. C70..สีเขียวโบราณ..(คันที่6)..เครื่องดรีม++ปลอกแฮนด์ขาว+แต่งเต็ม+ทะเบียน+ชุดโอน. .22000 6. C70..สีเขียวโบราณ..(คันที่6)..เครื่องดรีม++ปลอกแฮนด์ขาว+แต่งเต็ม+ทะเบียน+ชุดโอน. .22000
เพิ่มเมื่อ: 01/05/2012
รายละเอียด: .เครื่องดรีม++ปลอกแฮนด์ขาว+แต่งเต็ม+ทะเบียน+ชุดโอน. .
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
7. C70..สีฟ้าเขียว..(คันที่7)..เครื่องดรีม+แต่งเต็ม+ทะเบียน+ชุดโอน..22000 7. C70..สีฟ้าเขียว..(คันที่7)..เครื่องดรีม+แต่งเต็ม+ทะเบียน+ชุดโอน..22000 7. C70..สีฟ้าเขียว..(คันที่7)..เครื่องดรีม+แต่งเต็ม+ทะเบียน+ชุดโอน..22000
เพิ่มเมื่อ: 01/05/2012
รายละเอียด: ..เครื่องดรีม+แต่งเต็ม+ทะเบียน+ชุดโอน..
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
8. C70..สีแดงพีค..(คันที่8)..เครื่องดรีม+แต่งเต็ม+ทะเบียน+ชุดโอน..22000 8. C70..สีแดงพีค..(คันที่8)..เครื่องดรีม+แต่งเต็ม+ทะเบียน+ชุดโอน..22000 8. C70..สีแดงพีค..(คันที่8)..เครื่องดรีม+แต่งเต็ม+ทะเบียน+ชุดโอน..22000
เพิ่มเมื่อ: 02/05/2012
รายละเอียด: .เครื่องดรีม+แต่งเต็ม+ทะเบียน+ชุดโอน..
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
9. C70..สีเผือกมุข..(คันที่9)..เครื่องดรีม+สีเกล็ดมุข+แต่งเต็ม+ทะเบียน+ชุดโอน..22000 9. C70..สีเผือกมุข..(คันที่9)..เครื่องดรีม+สีเกล็ดมุข+แต่งเต็ม+ทะเบียน+ชุดโอน..22000 9. C70..สีเผือกมุข..(คันที่9)..เครื่องดรีม+สีเกล็ดมุข+แต่งเต็ม+ทะเบียน+ชุดโอน..22000
เพิ่มเมื่อ: 02/05/2012
รายละเอียด: เครื่องดรีม+สีเกล็ดมุข+แต่งเต็ม+ทะเบียน+ชุดโอน..
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
10. C70..สีชมพูนมแฮนด์ชุบ..(คันที่10)..เครื่องดรีมสต๊ารท์มือ+ปัดเงา+ภาษีปี56+พรบ+ ชุดโอน..23000 10. C70..สีชมพูนมแฮนด์ชุบ..(คันที่10)..เครื่องดรีมสต๊ารท์มือ+ปัดเงา+ภาษีปี56+พรบ+ ชุดโอน..23000 10. C70..สีชมพูนมแฮนด์ชุบ..(คันที่10)..เครื่องดรีมสต๊ารท์มือ+ปัดเงา+ภาษีปี56+พรบ+ ชุดโอน..23000
เพิ่มเมื่อ: 02/05/2012
รายละเอียด: เครื่องดรีมสต๊ารท์มือ+นิ่มมาก+ปัดเงา+ภาษีปี56+พรบ+ ชุดโอน..
23,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
11. C70..สีเขียวตอง..(คันที่11)..เครื่องดรีม..แต่งเต็ม+ภาษีปี56+พรบ+ทะเบียนใหม่+ชุด โอน..24000 11. C70..สีเขียวตอง..(คันที่11)..เครื่องดรีม..แต่งเต็ม+ภาษีปี56+พรบ+ทะเบียนใหม่+ชุด โอน..24000 11. C70..สีเขียวตอง..(คันที่11)..เครื่องดรีม..แต่งเต็ม+ภาษีปี56+พรบ+ทะเบียนใหม่+ชุด โอน..24000
เพิ่มเมื่อ: 02/05/2012
รายละเอียด: .เครื่องดรีม..แต่งเต็ม+ภาษีปี56+พรบ+ทะเบียนใหม่+ชุด โอน..
24,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
12. CG110..สีแดง..(คันที่12)..เครื่องดี+เดิมๆ+ไฟหน้าหลังติด+ทะ เบียน+ชุดโอน..17000 12. CG110..สีแดง..(คันที่12)..เครื่องดี+เดิมๆ+ไฟหน้าหลังติด+ทะ เบียน+ชุดโอน..17000 12. CG110..สีแดง..(คันที่12)..เครื่องดี+เดิมๆ+ไฟหน้าหลังติด+ทะ เบียน+ชุดโอน..17000
เพิ่มเมื่อ: 02/05/2012
รายละเอียด: เครื่องดี+เดิมๆ+ล็อตคอล็อตหมวกได้+ไฟหน้าหลังติด+ทะ เบียน+ชุดโอน..17000
17,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
ภาพรวมวันที่ 1-05-55 ภาพรวมวันที่ 1-05-55 ภาพรวมวันที่ 1-05-55
เพิ่มเมื่อ: 02/05/2012
รายละเอียด: ..
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

1

 

 

 

ส่วนการติดต่อเพิ่มเติม

 

TEL  : 081-412-27470  

ปัดฝุ่น.com

pudfunshop.com
Line id : 4127470
page facebook : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

เพจใหม่ : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

youtube : https://www.youtube.com/@Ballpudfun