Support
PUDFUN ร้านปัดฝุ่น
081 - 4127470
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 14   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
1. C70..สีกาแฟมุข..(คันที่1)..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ระบบไฟใช้ได้หมด+ท.บ+ชุดโอ น..18500 1. C70..สีกาแฟมุข..(คันที่1)..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ระบบไฟใช้ได้หมด+ท.บ+ชุดโอ น..18500
เพิ่มเมื่อ: 29/05/2012
รายละเอียด: ระบบCDI..ระบบไฟใช้ได้หมด+ท.บ+ชุดโอ น..
18,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
2. C70..สีเขียวเข้มมุข..(คันที่2)..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ระบบไฟใช้ได้หมด+ท.บ+ชุดโอ น.. 18500 2. C70..สีเขียวเข้มมุข..(คันที่2)..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ระบบไฟใช้ได้หมด+ท.บ+ชุดโอ น.. 18500 2. C70..สีเขียวเข้มมุข..(คันที่2)..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ระบบไฟใช้ได้หมด+ท.บ+ชุดโอ น.. 18500
เพิ่มเมื่อ: 29/05/2012
รายละเอียด: .สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ระบบไฟใช้ได้หมด+ท.บ+ชุดโอ น..
18,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
3. C70..สีครีมมุข..(คันที่3)..ระบบCDI+สีเกล็ดมุข+ระบบไฟใช้ได้หมด+ท.บ+ชุดโอน. .18500 3. C70..สีครีมมุข..(คันที่3)..ระบบCDI+สีเกล็ดมุข+ระบบไฟใช้ได้หมด+ท.บ+ชุดโอน. .18500 3. C70..สีครีมมุข..(คันที่3)..ระบบCDI+สีเกล็ดมุข+ระบบไฟใช้ได้หมด+ท.บ+ชุดโอน. .18500
เพิ่มเมื่อ: 29/05/2012
รายละเอียด: .ระบบCDI+สีเกล็ดมุข+ระบบไฟใช้ได้หมด+ท.บ+ชุดโอน. .
18,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
4. C70..สีบอนทอง..(คันที่4)..ระบบCDI+สีเกล็ดมุข+ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง+ท.บ+ ชุดโอน..19000 4. C70..สีบอนทอง..(คันที่4)..ระบบCDI+สีเกล็ดมุข+ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง+ท.บ+ ชุดโอน..19000 4. C70..สีบอนทอง..(คันที่4)..ระบบCDI+สีเกล็ดมุข+ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง+ท.บ+ ชุดโอน..19000
เพิ่มเมื่อ: 29/05/2012
รายละเอียด: .ระบบCDI+สีเกล็ดมุข+ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง+ท.บ+ ชุดโอน
19,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
5. C70..สีครีมเหลือง..(คันที่5)..เครื่องดรีม+ปลอกแฮนด์ขาว+แต่งเต็ม+ท.บ+ชุดโอน. .22000 5. C70..สีครีมเหลือง..(คันที่5)..เครื่องดรีม+ปลอกแฮนด์ขาว+แต่งเต็ม+ท.บ+ชุดโอน. .22000 5. C70..สีครีมเหลือง..(คันที่5)..เครื่องดรีม+ปลอกแฮนด์ขาว+แต่งเต็ม+ท.บ+ชุดโอน. .22000
เพิ่มเมื่อ: 29/05/2012
รายละเอียด: 5. C70..สีครีมเหลือง..(คันที่5)..เครื่องดรีม+ปลอกแฮนด์ขาว+แต่งเต็ม+ท.บ+ชุดโอน. .22000
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
6. C90..สีขาว..(คันที่6)..เครื่องค้มต้อมสต๊ารท์มือ+ภาษีปี5 5+ทะเบียนใหม่+ชุดโอน..23000 6. C90..สีขาว..(คันที่6)..เครื่องค้มต้อมสต๊ารท์มือ+ภาษีปี5 5+ทะเบียนใหม่+ชุดโอน..23000 6. C90..สีขาว..(คันที่6)..เครื่องค้มต้อมสต๊ารท์มือ+ภาษีปี5 5+ทะเบียนใหม่+ชุดโอน..23000
เพิ่มเมื่อ: 29/05/2012
รายละเอียด: เครื่องค้มต้อมสต๊ารท์มือ+ล้อถี่+สีเกล็ดมุข+ภาษีปี5 5+ทะเบียนใหม่+ชุดโอน..23000
23,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
7. C70..สีเขียวโบราณ..(คันที่7)..ลงเครื่องดรีม+ป้ายโค้ง+ภาษีปี53+ ท.บ+ชุดโอน..23000 7. C70..สีเขียวโบราณ..(คันที่7)..ลงเครื่องดรีม+ป้ายโค้ง+ภาษีปี53+ ท.บ+ชุดโอน..23000 7. C70..สีเขียวโบราณ..(คันที่7)..ลงเครื่องดรีม+ป้ายโค้ง+ภาษีปี53+ ท.บ+ชุดโอน..23000
เพิ่มเมื่อ: 29/05/2012
รายละเอียด: .ลงเครื่องดรีม+เบาะครีม+ธงอิตาลี+ป้ายโค้ง+ภาษีปี53+ ท.บ+ชุดโอน
23,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
8. C70..สีครีมคาราเมล..(คันที่8)..เครื่องดรีม+ภาษีปี56+พรบ+ทะ เบียนใหม่+ชุดโอน..25000 8. C70..สีครีมคาราเมล..(คันที่8)..เครื่องดรีม+ภาษีปี56+พรบ+ทะ เบียนใหม่+ชุดโอน..25000 8. C70..สีครีมคาราเมล..(คันที่8)..เครื่องดรีม+ภาษีปี56+พรบ+ทะ เบียนใหม่+ชุดโอน..25000
เพิ่มเมื่อ: 29/05/2012
รายละเอียด: เครื่องดรีม+ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง+ภาษีปี56+พรบ+ทะเบียนใหม่+ชุดโอน..
25,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
9. C100..สีเขียวโบราณ..(คันที่9)..เครื่องดรีม+ปัดเงา+ ภาษีปี56+พรบ+โอนให้..35000 9. C100..สีเขียวโบราณ..(คันที่9)..เครื่องดรีม+ปัดเงา+ ภาษีปี56+พรบ+โอนให้..35000 9. C100..สีเขียวโบราณ..(คันที่9)..เครื่องดรีม+ปัดเงา+ ภาษีปี56+พรบ+โอนให้..35000
เพิ่มเมื่อ: 29/05/2012
รายละเอียด: เครื่องดรีม+เบาะลายสก็อต+ล้อซี่ถี่+ล้ออะลู+ปัดเงา+ ภาษีปี56+พรบ+โอนให้..
35,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
10. JX110..สีแดง..(คันที่10)..เครื่องดีขี่มัน+สีใหม่มาก+ยางนอกในใหม่+ไฟติด+ทะเบี ยนแท้+ชุดโอน..18500 10. JX110..สีแดง..(คันที่10)..เครื่องดีขี่มัน+สีใหม่มาก+ยางนอกในใหม่+ไฟติด+ทะเบี ยนแท้+ชุดโอน..18500 10. JX110..สีแดง..(คันที่10)..เครื่องดีขี่มัน+สีใหม่มาก+ยางนอกในใหม่+ไฟติด+ทะเบี ยนแท้+ชุดโอน..18500
เพิ่มเมื่อ: 29/05/2012
รายละเอียด: สีใหม่มาก+ยางนอกในใหม่+ไฟติด+ทะเบี ยนแท้+ชุดโอน..18500
18,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
11. Honda wing125..สีดำ..(คันที่11)..ระบบไฟไมล์ใช้ได้หมด+ท.บ.แท้โอนได้..17000 11. Honda wing125..สีดำ..(คันที่11)..ระบบไฟไมล์ใช้ได้หมด+ท.บ.แท้โอนได้..17000 11. Honda wing125..สีดำ..(คันที่11)..ระบบไฟไมล์ใช้ได้หมด+ท.บ.แท้โอนได้..17000
เพิ่มเมื่อ: 29/05/2012
รายละเอียด: ..เครื่องดีมากขี่มันเสียงดี+ระบบไฟไมล์ใช้ได้หมด+ท.บ.แท้โอนได้
17,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
12. Honda wing 125..สีแดง..(คันที่12)..ภาษีเต็ม+ทะเบียนใหม่+ชุดโอน..20000 12. Honda wing 125..สีแดง..(คันที่12)..ภาษีเต็ม+ทะเบียนใหม่+ชุดโอน..20000 12. Honda wing 125..สีแดง..(คันที่12)..ภาษีเต็ม+ทะเบียนใหม่+ชุดโอน..20000
เพิ่มเมื่อ: 29/05/2012
รายละเอียด: .สภาพปิ๊งทั้งคัน+เครื่องดีท่อเดิมเพราะมาก+ยางใหม่หน ้าหลัง+สเตอโซ่ใหม่+ระบบไฟไมล์ใช้ได้ไ+ภาษีเต็ม+ทะเบ ียนใหม่+ชุดโอน..20000
20,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
13. DT100.เหลือง..(คันที่13)+ท่อเดิม+โช็คเดิม+เดิมทั้งคันสวยมาก+ภาษี56+พรบ+ทะเบียน+ชุดโอน..30000 13. DT100.เหลือง..(คันที่13)+ท่อเดิม+โช็คเดิม+เดิมทั้งคันสวยมาก+ภาษี56+พรบ+ทะเบียน+ชุดโอน..30000 13. DT100.เหลือง..(คันที่13)+ท่อเดิม+โช็คเดิม+เดิมทั้งคันสวยมาก+ภาษี56+พรบ+ทะเบียน+ชุดโอน..30000
เพิ่มเมื่อ: 29/05/2012
รายละเอียด: เครื่องดีมากโครตวิ่ง+ท่อเดิม+โช็คเดิม+เดิมทั้งคันสวยมาก+ภาษี56+พรบ+ทะเบียน+ชุดโอน.
30,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
ภาพรวม 28-05-55 ภาพรวม 28-05-55 ภาพรวม 28-05-55
เพิ่มเมื่อ: 29/05/2012
รายละเอียด: ภาพรวม
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

1

 

 

 

ส่วนการติดต่อเพิ่มเติม

 

TEL  : 081-412-27470  

ปัดฝุ่น.com

pudfunshop.com
Line id : 4127470
page facebook : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

เพจใหม่ : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

youtube : https://www.youtube.com/@Ballpudfun