Support
PUDFUN ร้านปัดฝุ่น
081 - 4127470
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 8   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
C90 ถังแยก..สีเขียวโบราณ..(คันที่1) C90 ถังแยก..สีเขียวโบราณ..(คันที่1) C90 ถังแยก..สีเขียวโบราณ..(คันที่1)
เพิ่มเมื่อ: 29/07/2011
รายละเอียด: เล่มทะเบียนแท้+ชุดโอน
23,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..สีน้ำตาลมุข..(คันที่2)..ภาษ๊ปี55 C70..สีน้ำตาลมุข..(คันที่2)..ภาษ๊ปี55 C70..สีน้ำตาลมุข..(คันที่2)..ภาษ๊ปี55
เพิ่มเมื่อ: 29/07/2011
รายละเอียด: เล่มทะเบียนใหม่+พรบ+ป้ายใหม่+ภาษีปี55+ชุดโอน
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
 C90..ค้มต้อมสต๊ารท์มือ ..สีชมพู..(คันที่3)  C90..ค้มต้อมสต๊ารท์มือ ..สีชมพู..(คันที่3)  C90..ค้มต้อมสต๊ารท์มือ ..สีชมพู..(คันที่3)
เพิ่มเมื่อ: 29/07/2011
รายละเอียด: เล่มทะเบียนแท้+ชุดโอน
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70-C90 ..สีชมพูม่วง..(คันที่4) C70-C90 ..สีชมพูม่วง..(คันที่4) C70-C90 ..สีชมพูม่วง..(คันที่4)
เพิ่มเมื่อ: 29/07/2011
รายละเอียด: เล่มทะเบียนแท้+ชุดโอน
18,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70-C90 ....สีฟ้าน้ำทะเล..(คันที่ 5) C70-C90 ....สีฟ้าน้ำทะเล..(คันที่ 5) C70-C90 ....สีฟ้าน้ำทะเล..(คันที่ 5)
เพิ่มเมื่อ: 29/07/2011
รายละเอียด: เล่มทะเบียนแท้+ชุดโอน
18,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70-C90 ..สีเขียว..(คันที่6) สีประกายมุข C70-C90 ..สีเขียว..(คันที่6) สีประกายมุข C70-C90 ..สีเขียว..(คันที่6) สีประกายมุข
เพิ่มเมื่อ: 29/07/2011
รายละเอียด: มีทะเบียน+ชุดโอนทุกคัน
18,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70-C90 .. ..สีแดง..(คันที่7)  สีประกายมุข C70-C90 .. ..สีแดง..(คันที่7)  สีประกายมุข C70-C90 .. ..สีแดง..(คันที่7)  สีประกายมุข
เพิ่มเมื่อ: 29/07/2011
รายละเอียด: มีทะเบียนพร้อมชุดโอน
18,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70-C90 ..สีขาว..(คันที่8) สีประกายมุข C70-C90 ..สีขาว..(คันที่8) สีประกายมุข C70-C90 ..สีขาว..(คันที่8) สีประกายมุข
เพิ่มเมื่อ: 29/07/2011
รายละเอียด: มีทะเบียนพร้อมชุดโอน
18,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

1

 

 

 

ส่วนการติดต่อเพิ่มเติม

 

TEL  : 081-412-27470  

ปัดฝุ่น.com

pudfunshop.com
Line id : 4127470
page facebook : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

เพจใหม่ : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

youtube : https://www.youtube.com/@Ballpudfun