Support
PUDFUN ร้านปัดฝุ่น
081 - 4127470
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 10   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
C100..เครื่องดรีมสต๊ารท์มือ ..สีแดง..(คันที่1)..สต๊ารท์มือแค่สัมผัส! C100..เครื่องดรีมสต๊ารท์มือ ..สีแดง..(คันที่1)..สต๊ารท์มือแค่สัมผัส! C100..เครื่องดรีมสต๊ารท์มือ ..สีแดง..(คันที่1)..สต๊ารท์มือแค่สัมผัส!
เพิ่มเมื่อ: 08/06/2011
รายละเอียด: มีทะเบียน+โอนให้ด้วย
33,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C50 ถังแยก(รถประกอบฉาก) ..สีเขียวโบราณ..(คันที่ 2) C50 ถังแยก(รถประกอบฉาก) ..สีเขียวโบราณ..(คันที่ 2) C50 ถังแยก(รถประกอบฉาก) ..สีเขียวโบราณ..(คันที่ 2)
เพิ่มเมื่อ: 08/06/2011
รายละเอียด: ระบบไฟใช้ได้หมด ทะเบียน+ชุดโอน
23,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..เครื่องดรีม ..สีม่วงมุข..(คันที่3)..ภาษีปี47. C70..เครื่องดรีม ..สีม่วงมุข..(คันที่3)..ภาษีปี47. C70..เครื่องดรีม ..สีม่วงมุข..(คันที่3)..ภาษีปี47.
เพิ่มเมื่อ: 08/06/2011
รายละเอียด: เบาะสองตอน ระบบไฟใช้ได้หมด ทะเบียน+ชุดโอน
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
สีลูกพีค..(คันที่ 4)..ภาษี47.. สีลูกพีค..(คันที่ 4)..ภาษี47.. สีลูกพีค..(คันที่ 4)..ภาษี47..
แก้ไขล่าสุด: 08/06/2011
รายละเอียด: เบาะสองตอน ระบบไฟใช้ได้หมด ทะเบียน+ชุดโอน
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C90..คัสต้อมสต๊ารท์มือ ..สีขาวมุข..(คันที่ 5) C90..คัสต้อมสต๊ารท์มือ ..สีขาวมุข..(คันที่ 5) C90..คัสต้อมสต๊ารท์มือ ..สีขาวมุข..(คันที่ 5)
เพิ่มเมื่อ: 08/06/2011
รายละเอียด: ทะเบียนเล่มเขียวใหม่+ป้ายใหม่+ภาษีปี55+ชุดโอน
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70K3 ..สีเขียวใบเตย..(คันทีุ่ 6)..ภาษีปี55.. C70K3 ..สีเขียวใบเตย..(คันทีุ่ 6)..ภาษีปี55.. C70K3 ..สีเขียวใบเตย..(คันทีุ่ 6)..ภาษีปี55..
เพิ่มเมื่อ: 08/06/2011
รายละเอียด: เล่มทะเบียนใหม่+ภาษีปี55+ชุดโอน
21,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70-C90 ..สีเทา..(คันที่ 7) C70-C90 ..สีเทา..(คันที่ 7)
เพิ่มเมื่อ: 08/06/2011
รายละเอียด: มีทะเบียน+ชุดโอนทุกคัน
18,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70-C90 .สีครีม..(คันที่ 8) C70-C90 .สีครีม..(คันที่ 8) C70-C90 .สีครีม..(คันที่ 8)
แก้ไขล่าสุด: 08/06/2011
รายละเอียด: มีทะเบียน+ชุดโอนทุกคัน
18,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
..สีเขียวขี้ม้า..(คันที่ 9) ..สีเขียวขี้ม้า..(คันที่ 9) ..สีเขียวขี้ม้า..(คันที่ 9)
เพิ่มเมื่อ: 08/06/2011
รายละเอียด: มีทะเบียน+ชุดโอนทุกคัน
18,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
ภาพรวมหมู่ ภาพรวมหมู่ ภาพรวมหมู่
เพิ่มเมื่อ: 08/06/2011
รายละเอียด: ภาพรวมหมู่
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

1

 

 

 

ส่วนการติดต่อเพิ่มเติม

 

TEL  : 081-412-27470  

ปัดฝุ่น.com

pudfunshop.com
Line id : 4127470
page facebook : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

เพจใหม่ : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

youtube : https://www.youtube.com/@Ballpudfun