Support
PUDFUN ร้านปัดฝุ่น
081 - 4127470
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 14   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
1. C70..เครื่องดรีม ..สีน้ำตาล..(คันที่1)..ภาษีปี54.. 1. C70..เครื่องดรีม ..สีน้ำตาล..(คันที่1)..ภาษีปี54.. 1. C70..เครื่องดรีม ..สีน้ำตาล..(คันที่1)..ภาษีปี54..
เพิ่มเมื่อ: 25/03/2011
รายละเอียด: ทะเบียนเล่มเขียวใหม่+ภาษีปี54+ชุดโอน
23,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
2. C70..เครื่องดรีม..สีกาแฟ..(คันที่2) 2. C70..เครื่องดรีม..สีกาแฟ..(คันที่2) 2. C70..เครื่องดรีม..สีกาแฟ..(คันที่2)
เพิ่มเมื่อ: 25/03/2011
รายละเอียด: ทะเบียนเล่มเขียวใหม่+ป้ายใหม่+ชุดโอน
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..เครื่องดรีม.สีเขียวใบเตย..(คันที่3)  C70..เครื่องดรีม.สีเขียวใบเตย..(คันที่3)  C70..เครื่องดรีม.สีเขียวใบเตย..(คันที่3)
เพิ่มเมื่อ: 25/03/2011
รายละเอียด: ทะเบียนเล่มเขียวใหม่+ป้ายใหม่+ชุดโอน
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C90..คัสต้อมสต๊ารท์มือ ..สีชมพูเข้ม..(คันที่4)..ภาษี53 C90..คัสต้อมสต๊ารท์มือ ..สีชมพูเข้ม..(คันที่4)..ภาษี53 C90..คัสต้อมสต๊ารท์มือ ..สีชมพูเข้ม..(คันที่4)..ภาษี53
เพิ่มเมื่อ: 25/03/2011
รายละเอียด: ทะเบียนเล่มเขียวใหม่+ป้ายใหม่+ชุดโอน
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
 C70-C90 ..สีขาว..(คันที่5)..ภาษี51.. C70-C90 ..สีขาว..(คันที่5)..ภาษี51.. C70-C90 ..สีขาว..(คันที่5)..ภาษี51..
เพิ่มเมื่อ: 25/03/2011
รายละเอียด: มีทะเบียนพร้อมชุดโอน
18,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70-C90.สีม่วง..(คันที่6)..ภาษี48.. C70-C90.สีม่วง..(คันที่6)..ภาษี48.. C70-C90.สีม่วง..(คันที่6)..ภาษี48..
เพิ่มเมื่อ: 25/03/2011
รายละเอียด: มีทะเบียนพร้อมชุดโอน
18,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
 C70-C90 คัสต้อม.สีเขียวอ่อน..(คันที่7) C70-C90 คัสต้อม.สีเขียวอ่อน..(คันที่7) C70-C90 คัสต้อม.สีเขียวอ่อน..(คันที่7)
เพิ่มเมื่อ: 25/03/2011
รายละเอียด: สีประกายมุข มีทะเบียน+ชุดโอน
18,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70-C90 คัสต้อม สีน้ำเงิน (คันที่ 8) C70-C90 คัสต้อม สีน้ำเงิน (คันที่ 8) C70-C90 คัสต้อม สีน้ำเงิน (คันที่ 8)
เพิ่มเมื่อ: 25/03/2011
รายละเอียด: สีประกายมุข มีทะเบียน+ชุดโอน
18,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70-C90 คัสต้อม สีเปลือกมังคุด (คันที่ 9) C70-C90 คัสต้อม สีเปลือกมังคุด (คันที่ 9) C70-C90 คัสต้อม สีเปลือกมังคุด (คันที่ 9)
เพิ่มเมื่อ: 25/03/2011
รายละเอียด: สีประกายมุข มีทะเบียน+ชุดโอน
18,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
สีเขียวเข้ม..(คันที่10)ปลอกแฮนด์สีชมพูอ่อน สีเขียวเข้ม..(คันที่10)ปลอกแฮนด์สีชมพูอ่อน สีเขียวเข้ม..(คันที่10)ปลอกแฮนด์สีชมพูอ่อน
เพิ่มเมื่อ: 25/03/2011
รายละเอียด: สีประกายมุข มีทะเบียน+ชุดโอน
18,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
 C70-C90   ..สีครีม..(คันที่11) C70-C90   ..สีครีม..(คันที่11) C70-C90   ..สีครีม..(คันที่11)
เพิ่มเมื่อ: 25/03/2011
รายละเอียด: สีประกายมุข มีทะเบียน+ชุดโอน
18,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
 C70-C90 ..สีลูกพีค..(คันที่12)       C70-C90 ..สีลูกพีค..(คันที่12)       C70-C90 ..สีลูกพีค..(คันที่12)
เพิ่มเมื่อ: 25/03/2011
รายละเอียด: สีประกายมุข มีทะเบียน+ชุดโอน
18,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70-C90  สีม่วงนม..(คันที่ 13 C70-C90  สีม่วงนม..(คันที่ 13 C70-C90  สีม่วงนม..(คันที่ 13
เพิ่มเมื่อ: 25/03/2011
รายละเอียด: สีประกายมุข มีทะเบียน+ชุดโอน
18,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70-C90  สีชมพูมุข..(คันที่ 14) C70-C90  สีชมพูมุข..(คันที่ 14) C70-C90  สีชมพูมุข..(คันที่ 14)
เพิ่มเมื่อ: 25/03/2011
รายละเอียด: สีประกายมุข มีทะเบียน+ชุดโอน
18,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

1

 

 

 

ส่วนการติดต่อเพิ่มเติม

 

TEL  : 081-412-27470  

ปัดฝุ่น.com

pudfunshop.com
Line id : 4127470
page facebook : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

เพจใหม่ : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

youtube : https://www.youtube.com/@Ballpudfun