Support
PUDFUN ร้านปัดฝุ่น
081 - 4127470
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 4   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
C90..สีเหลือง..(คันที่1) C90..สีเหลือง..(คันที่1) C90..สีเหลือง..(คันที่1)
เพิ่มเมื่อ: 17/08/2011
รายละเอียด: .ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง..ทะเบียนโอน.
18,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..สีชมพูเงามุข..(คันที่ 2).. C70..สีชมพูเงามุข..(คันที่ 2).. C70..สีชมพูเงามุข..(คันที่ 2)..
แก้ไขล่าสุด: 17/08/2011
รายละเอียด: ..ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง..ทะเบียนโอน
18,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C90..สีเขียวมะนาว..(คันที่ 3)... C90..สีเขียวมะนาว..(คันที่ 3)... C90..สีเขียวมะนาว..(คันที่ 3)...
แก้ไขล่าสุด: 17/08/2011
รายละเอียด: ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง..ทะเบียนโอน.
18,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
K125..สีดำ..(คันที่ 4)..เครื่องเงียบ เดิมๆทุกเม็ดสวย..ทะเบียนโอน..22000 K125..สีดำ..(คันที่ 4)..เครื่องเงียบ เดิมๆทุกเม็ดสวย..ทะเบียนโอน..22000 K125..สีดำ..(คันที่ 4)..เครื่องเงียบ เดิมๆทุกเม็ดสวย..ทะเบียนโอน..22000
เพิ่มเมื่อ: 17/08/2011
รายละเอียด: เครื่องเงียบ เดิมๆทุกเม็ดสวย..ทะเบียนโอน
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

1

 

 

 

ส่วนการติดต่อเพิ่มเติม

 

TEL  : 081-412-27470  

ปัดฝุ่น.com

pudfunshop.com
Line id : 4127470
page facebook : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

เพจใหม่ : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

youtube : https://www.youtube.com/@Ballpudfun