Support
PUDFUN ร้านปัดฝุ่น
081 - 4127470
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 8   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
1. C70..สีน้ำเงิน..(คันที่1)..ระบบCDI..ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง..ทะเบียนโอน..18500 1. C70..สีน้ำเงิน..(คันที่1)..ระบบCDI..ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง..ทะเบียนโอน..18500 1. C70..สีน้ำเงิน..(คันที่1)..ระบบCDI..ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง..ทะเบียนโอน..18500
เพิ่มเมื่อ: 26/02/2012
รายละเอียด: ระบบCDI..ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง..ทะเบียนโอน..
18,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
2. C90..สีส้มชามุข..(คันที่2)..ระบบCDI..ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง..ทะเบียนโอน..18500 2. C90..สีส้มชามุข..(คันที่2)..ระบบCDI..ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง..ทะเบียนโอน..18500 2. C90..สีส้มชามุข..(คันที่2)..ระบบCDI..ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง..ทะเบียนโอน..18500
เพิ่มเมื่อ: 26/02/2012
รายละเอียด: ระบบCDI..ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง..ทะเบียนโอน
18,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
3. C70..สีชมพูม่วง..(คันที่3)..ระบบCDI..ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง..ทะเบียนโอน..18500 3. C70..สีชมพูม่วง..(คันที่3)..ระบบCDI..ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง..ทะเบียนโอน..18500 3. C70..สีชมพูม่วง..(คันที่3)..ระบบCDI..ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง..ทะเบียนโอน..18500
เพิ่มเมื่อ: 26/02/2012
รายละเอียด: .ระบบCDI..ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง..ทะเบียนโอน..18500
18,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
4. C70..สีน้ำตาล..(คันที่4)..เครื่องดรีม..งานปัดเงา+ตะกร้าหน้า+ทะเบียน+ชุดโอน.. 22000 4. C70..สีน้ำตาล..(คันที่4)..เครื่องดรีม..งานปัดเงา+ตะกร้าหน้า+ทะเบียน+ชุดโอน.. 22000 4. C70..สีน้ำตาล..(คันที่4)..เครื่องดรีม..งานปัดเงา+ตะกร้าหน้า+ทะเบียน+ชุดโอน.. 22000
เพิ่มเมื่อ: 26/02/2012
รายละเอียด: ครื่องดรีม..งานปัดเงา+ตะกร้าหน้า+ทะเบียน+ชุดโอน..
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
5. C70..สีขาวมุข..(คันที่5)..เครื่องดรีม..แต่งเต็ม+ทะเบียน+ชุดโอน..22000 5. C70..สีขาวมุข..(คันที่5)..เครื่องดรีม..แต่งเต็ม+ทะเบียน+ชุดโอน..22000 5. C70..สีขาวมุข..(คันที่5)..เครื่องดรีม..แต่งเต็ม+ทะเบียน+ชุดโอน..22000
เพิ่มเมื่อ: 26/02/2012
รายละเอียด: .เครื่องดรีม..แต่งเต็ม+ทะเบียน+ชุดโอน..
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
6. C70..สีครีม..(คันที่6)..เครื่องดรีม..แต่งเต็ม+ภาษีปี55+พรบ+ชุดโอน..24000 6. C70..สีครีม..(คันที่6)..เครื่องดรีม..แต่งเต็ม+ภาษีปี55+พรบ+ชุดโอน..24000 6. C70..สีครีม..(คันที่6)..เครื่องดรีม..แต่งเต็ม+ภาษีปี55+พรบ+ชุดโอน..24000
เพิ่มเมื่อ: 26/02/2012
รายละเอียด: เครื่องดรีม..แต่งเต็ม+ภาษีปี55+พรบ+ชุดโอน..
24,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
7. C100..สีเขียวโบราณ..(คันที่7)..เครื่องดรีม..มีป้ายโค้ง..ภาษีปี56+พรบ..พร้อมโอนชื่ อให้..34000 7. C100..สีเขียวโบราณ..(คันที่7)..เครื่องดรีม..มีป้ายโค้ง..ภาษีปี56+พรบ..พร้อมโอนชื่ อให้..34000 7. C100..สีเขียวโบราณ..(คันที่7)..เครื่องดรีม..มีป้ายโค้ง..ภาษีปี56+พรบ..พร้อมโอนชื่ อให้..34000
เพิ่มเมื่อ: 26/02/2012
รายละเอียด: ครื่องดรีม..มีป้ายโค้ง..ภาษีปี56+พรบ..พร้อมโอนชื่อให้..
34,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
ภาพรวม ภาพรวม
เพิ่มเมื่อ: 26/02/2012
รายละเอียด: ภาพรวม
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

1

 

 

 

ส่วนการติดต่อเพิ่มเติม

 

TEL  : 081-412-27470  

ปัดฝุ่น.com

pudfunshop.com
Line id : 4127470
page facebook : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

เพจใหม่ : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

youtube : https://www.youtube.com/@Ballpudfun