Support
PUDFUN ร้านปัดฝุ่น
081 - 4127470
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 5   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
 C70..สีฟ้าจาง..(คันที่1)..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ปลอกแฮนด์ขาว+ทะเบียน+ชุดโอน.18500  C70..สีฟ้าจาง..(คันที่1)..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ปลอกแฮนด์ขาว+ทะเบียน+ชุดโอน.18500  C70..สีฟ้าจาง..(คันที่1)..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ปลอกแฮนด์ขาว+ทะเบียน+ชุดโอน.18500
เพิ่มเมื่อ: 15/03/2012
รายละเอียด: .สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ปลอกแฮนด์ขาว+ทะเบียน+ชุดโอน..
18,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..สีชมพูมุข..(คันที่2)..เครื่องดรีม..แต่งเต็ม+ภาษีปี52+ทะเบียน+ชุดโอน..23000 C70..สีชมพูมุข..(คันที่2)..เครื่องดรีม..แต่งเต็ม+ภาษีปี52+ทะเบียน+ชุดโอน..23000 C70..สีชมพูมุข..(คันที่2)..เครื่องดรีม..แต่งเต็ม+ภาษีปี52+ทะเบียน+ชุดโอน..23000
เพิ่มเมื่อ: 16/03/2012
รายละเอียด: เครื่องดรีม..แต่งเต็ม+ภาษีปี52+ทะเบียน+ชุดโอน..23000
23,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..สีเขียวตอง..(คันที่3)..เครื่องดรีม..งานปัดเงา..ภาษีปี56+พรบ+ชุดโอน..24000 C70..สีเขียวตอง..(คันที่3)..เครื่องดรีม..งานปัดเงา..ภาษีปี56+พรบ+ชุดโอน..24000 C70..สีเขียวตอง..(คันที่3)..เครื่องดรีม..งานปัดเงา..ภาษีปี56+พรบ+ชุดโอน..24000
เพิ่มเมื่อ: 16/03/2012
รายละเอียด: เครื่องดรีม..งานปัดเงา..ภาษีปี56+พรบ+ชุดโอน
24,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..สีเทาขาว..(คันที่4)..เครื่องดรีมสต๊ารท์มือ..มีป้ายโค้ง+ทะเบียน+ชุดโอน.. 24000 C70..สีเทาขาว..(คันที่4)..เครื่องดรีมสต๊ารท์มือ..มีป้ายโค้ง+ทะเบียน+ชุดโอน.. 24000 C70..สีเทาขาว..(คันที่4)..เครื่องดรีมสต๊ารท์มือ..มีป้ายโค้ง+ทะเบียน+ชุดโอน.. 24000
เพิ่มเมื่อ: 16/03/2012
รายละเอียด: ..เครื่องดรีมสต๊ารท์มือ..มีป้ายโค้ง+ทะเบียน+ชุดโอน..
24,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
ภาพรวม 15-03-55 ภาพรวม 15-03-55 ภาพรวม 15-03-55
เพิ่มเมื่อ: 16/03/2012
รายละเอียด: ภาพรวม
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

1

 

 

 

ส่วนการติดต่อเพิ่มเติม

 

TEL  : 081-412-27470  

ปัดฝุ่น.com

pudfunshop.com
Line id : 4127470
page facebook : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

เพจใหม่ : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

youtube : https://www.youtube.com/@Ballpudfun