Support
PUDFUN ร้านปัดฝุ่น
081 - 4127470
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 4   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
C70-C90..ค้มต้อม    ..สีเปลือกไข่..(คันที่1)..ภาษี49..ติดธงชาติ C70-C90..ค้มต้อม    ..สีเปลือกไข่..(คันที่1)..ภาษี49..ติดธงชาติ C70-C90..ค้มต้อม    ..สีเปลือกไข่..(คันที่1)..ภาษี49..ติดธงชาติ
เพิ่มเมื่อ: 08/04/2011
รายละเอียด: ลงเครื่องคัสต้อม ทะเบียนแ้ท้+ชุดโอน
19,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
 ..สีขาวมุข..(คันที่2)..ภาษี49  ..สีขาวมุข..(คันที่2)..ภาษี49  ..สีขาวมุข..(คันที่2)..ภาษี49
เพิ่มเมื่อ: 08/04/2011
รายละเอียด: เครื่องคัสต้อม ทะเบียนแท้ + ชุดโอน
19,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70-C90..สีครีม..(คันที่3) C70-C90..สีครีม..(คันที่3) C70-C90..สีครีม..(คันที่3)
เพิ่มเมื่อ: 08/04/2011
รายละเอียด: สีประกายมุข มีทะเบียน+ชุดโอน
18,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
..สีเหลืองมะม่วงสุก..(คันที่4) ..สีเหลืองมะม่วงสุก..(คันที่4) ..สีเหลืองมะม่วงสุก..(คันที่4)
เพิ่มเมื่อ: 08/04/2011
รายละเอียด: สีประกายมุข มีทะเบียน+ชุดโอน
18,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

1

 

 

 

ส่วนการติดต่อเพิ่มเติม

 

TEL  : 081-412-27470  

ปัดฝุ่น.com

pudfunshop.com
Line id : 4127470
page facebook : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

เพจใหม่ : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

youtube : https://www.youtube.com/@Ballpudfun