Support
PUDFUN ร้านปัดฝุ่น
081 - 4127470
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 9   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
C90..สีเขียวเข้มเกล็ดมุข ระบบ CDI ราคา 19,000 บาท C90..สีเขียวเข้มเกล็ดมุข ระบบ CDI ราคา 19,000 บาท C90..สีเขียวเข้มเกล็ดมุข ระบบ CDI ราคา 19,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 04/10/2012
รายละเอียด: ระบบ CDI+สีเกล็ดมุข+ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง+มีทะเบียนโอนได้
19,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
 C70 สีเขียวตองมุขระบบ CDI ราคา 19,000 บาท  C70 สีเขียวตองมุขระบบ CDI ราคา 19,000 บาท  C70 สีเขียวตองมุขระบบ CDI ราคา 19,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 04/10/2012
รายละเอียด: ระบบ CDI สีเกล็ดมุข ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง
19,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C90 สีเขียวเทามุข เครื่องดีขี่มัน มีทะเบียนโอนได้ ราคา 18,500 บาท C90 สีเขียวเทามุข เครื่องดีขี่มัน มีทะเบียนโอนได้ ราคา 18,500 บาท C90 สีเขียวเทามุข เครื่องดีขี่มัน มีทะเบียนโอนได้ ราคา 18,500 บาท
เพิ่มเมื่อ: 04/10/2012
รายละเอียด: เครื่องดีขี่มัน สีเกล็ดมุข ซี่ถี่ เบาะแยก แต่งเต็ม ระบบไฟใช้ได้หมด
18,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70 สีเขียวตองเหลือง มีทะเบียนโอนได้ราคา 18,500 บาท C70 สีเขียวตองเหลือง มีทะเบียนโอนได้ราคา 18,500 บาท C70 สีเขียวตองเหลือง มีทะเบียนโอนได้ราคา 18,500 บาท
เพิ่มเมื่อ: 04/10/2012
รายละเอียด: เครื่องดีขี่มัน สีเกล็ดมุขซี่ถี่เบาะแยก แต่งเต็ม ระบบไฟใช้ได้หมด
18,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70 สีชมพูแก้ว เครื่องดีขี่มัน มีทะเบียนโอนได้ราคา 18,500 บาท C70 สีชมพูแก้ว เครื่องดีขี่มัน มีทะเบียนโอนได้ราคา 18,500 บาท C70 สีชมพูแก้ว เครื่องดีขี่มัน มีทะเบียนโอนได้ราคา 18,500 บาท
เพิ่มเมื่อ: 04/10/2012
รายละเอียด: เครื่องดีขี่มัน+สีเกล็ดมุข+ซี่ถี่+เบาะแยก+แต่งเต็ม +ระบบไฟใช้ได้หมด
18,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C90 สีฟ้ามินท์ เครื่องดีขี่มัน มีทะเบียนโอนได้(คันนี้ทะเบียน.น7777)ราคา 19,000 C90 สีฟ้ามินท์ เครื่องดีขี่มัน มีทะเบียนโอนได้(คันนี้ทะเบียน.น7777)ราคา 19,000 C90 สีฟ้ามินท์ เครื่องดีขี่มัน มีทะเบียนโอนได้(คันนี้ทะเบียน.น7777)ราคา 19,000
เพิ่มเมื่อ: 04/10/2012
รายละเอียด: เครื่องดีขี่มัน สีเกล็ดมุขซี่ถี่เบาะแยก แต่งเต็ม ระบบไฟใช้ได้หมด
19,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70 สีแดงมะเหมี่ยว เครื่องดีขี่มัน มีทะเบียนโอนได้ ราคา 19,000 บาท C70 สีแดงมะเหมี่ยว เครื่องดีขี่มัน มีทะเบียนโอนได้ ราคา 19,000 บาท C70 สีแดงมะเหมี่ยว เครื่องดีขี่มัน มีทะเบียนโอนได้ ราคา 19,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 04/10/2012
รายละเอียด: เครื่องดีขี่มัน สีเกล็ดมุข ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง แต่งเต็ม
19,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C90 สีทองเกล็ดมุข เครื่องดีขี่มัน มีทะเบียนโอนได้ ราคา 19,000 บาท C90 สีทองเกล็ดมุข เครื่องดีขี่มัน มีทะเบียนโอนได้ ราคา 19,000 บาท C90 สีทองเกล็ดมุข เครื่องดีขี่มัน มีทะเบียนโอนได้ ราคา 19,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 04/10/2012
รายละเอียด: เครื่องดีขี่มัน สีเกล็ดมุข ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง แต่งเต็ม
19,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C90 สีเขียวเลมอน เครื่องคัสต้อม มีทะเบียนโอนได้ราคา 19,000 บาท C90 สีเขียวเลมอน เครื่องคัสต้อม มีทะเบียนโอนได้ราคา 19,000 บาท C90 สีเขียวเลมอน เครื่องคัสต้อม มีทะเบียนโอนได้ราคา 19,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 04/10/2012
รายละเอียด: เครื่องคัสต้อม สีเกล็ดมุข ซี่ถี่ เบาะแยก แต่งเต็ม ระบบไฟใช้ได้หมด
19,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

1

 

 

 

ส่วนการติดต่อเพิ่มเติม

 

TEL  : 081-412-27470  

ปัดฝุ่น.com

pudfunshop.com
Line id : 4127470
page facebook : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

เพจใหม่ : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

youtube : https://www.youtube.com/@Ballpudfun