Support
PUDFUN ร้านปัดฝุ่น
081 - 4127470
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 7   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
C70..สีแดงลูกพีค..(คันที่1)..ระบบCDIภาษีปี56+พรบ+ชุดโอน ราคา..23,000 บาท C70..สีแดงลูกพีค..(คันที่1)..ระบบCDIภาษีปี56+พรบ+ชุดโอน ราคา..23,000 บาท C70..สีแดงลูกพีค..(คันที่1)..ระบบCDIภาษีปี56+พรบ+ชุดโอน ราคา..23,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 14/07/2012
รายละเอียด: .ระบบCDI+สีเกล็ดมุข+ล้อซี่ถี่+ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง+ภาษีปี56+พรบ+ชุดโอน
23,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..สีน้ำตาลมุข..(คันที่2)..ระบบCDI+ภาษีปี56+พรบ+ชุดโอนราคา ..23,000 บาท C70..สีน้ำตาลมุข..(คันที่2)..ระบบCDI+ภาษีปี56+พรบ+ชุดโอนราคา ..23,000 บาท C70..สีน้ำตาลมุข..(คันที่2)..ระบบCDI+ภาษีปี56+พรบ+ชุดโอนราคา ..23,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 14/07/2012
รายละเอียด: ระบบCDI+สีเกล็ดมุข+ล้อซี่ถี่+ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง+ภาษีปี56+พรบ+ชุดโอน .
23,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C90..สีเขียวมินท์..(คันที่ 3)..ระบบCDI++มีทะเบียน+ชุดโอน.ราคา.19,000 บาืท C90..สีเขียวมินท์..(คันที่ 3)..ระบบCDI++มีทะเบียน+ชุดโอน.ราคา.19,000 บาืท C90..สีเขียวมินท์..(คันที่ 3)..ระบบCDI++มีทะเบียน+ชุดโอน.ราคา.19,000 บาืท
เพิ่มเมื่อ: 14/07/2012
รายละเอียด: ระบบCDI+สีเกล็ดมุข+ล้อซี่ถี่+ระบบไฟใช้งานได้หมด+มีทะเบียน+ชุดโอน.
19,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 14/07/2012
รายละเอียด: เครื่องค้มต้อม+ระบบไฟใช้งานได้หมด+สีเกล็ดมุข+ทะเบียน+ชุดโอน ..
19,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..สีเขียวใบเตยมุข.เครื่องดี +ทะเบียน+ชุดโอนราคา 19,000 บาืท C70..สีเขียวใบเตยมุข.เครื่องดี +ทะเบียน+ชุดโอนราคา 19,000 บาืท C70..สีเขียวใบเตยมุข.เครื่องดี +ทะเบียน+ชุดโอนราคา 19,000 บาืท
เพิ่มเมื่อ: 15/07/2012
รายละเอียด: .เครื่องดี+ปัดเงาล้อถุงเท้าฝาครอบเครื่อง+ระบบไฟติดหมด+ทะเบียน+ชุดโอน .
19,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..สีชามุข..(คันที่2)..ระบบCDIทะเบียน+ชุดโอนราคา 19,000 บาท C70..สีชามุข..(คันที่2)..ระบบCDIทะเบียน+ชุดโอนราคา 19,000 บาท C70..สีชามุข..(คันที่2)..ระบบCDIทะเบียน+ชุดโอนราคา 19,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 15/07/2012
รายละเอียด: .ระบบCDI+ปัดเงาล ้อถุงเท้าฝาครอบเครื่อง+ระบบไฟติดหมด+ทะเบียน+ชุดโอน
19,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
คันนี้สนใจติดต่อ มีทะเบียนพร้อมโอนเครื่องดรีม ภาษีเต็มเลย 081-4127470 คันนี้สนใจติดต่อ มีทะเบียนพร้อมโอนเครื่องดรีม ภาษีเต็มเลย 081-4127470 คันนี้สนใจติดต่อ มีทะเบียนพร้อมโอนเครื่องดรีม ภาษีเต็มเลย 081-4127470
เพิ่มเมื่อ: 15/07/2012
รายละเอียด: คันนี้สนใจติดต่อ มีทะเบียนพร้อมโอนเครื่องดรีม ภาษีเต็มเลย 081-4127470
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

1

 

 

 

ส่วนการติดต่อเพิ่มเติม

 

TEL  : 081-412-27470  

ปัดฝุ่น.com

pudfunshop.com
Line id : 4127470
page facebook : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

เพจใหม่ : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

youtube : https://www.youtube.com/@Ballpudfun