Support
PUDFUN ร้านปัดฝุ่น
081 - 4127470
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 14   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
C70..เครื่องดรีม ..สีเขียวมินท์..(คันที่1) C70..เครื่องดรีม ..สีเขียวมินท์..(คันที่1) C70..เครื่องดรีม ..สีเขียวมินท์..(คันที่1)
เพิ่มเมื่อ: 11/02/2011
รายละเอียด: ทะเบียนเล่มเขียวใหม่+ชุดโอน
21,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70  สีเขียวใบเตย..(คันที่2)..ภาษี54                        C70  สีเขียวใบเตย..(คันที่2)..ภาษี54                        C70  สีเขียวใบเตย..(คันที่2)..ภาษี54
เพิ่มเมื่อ: 11/02/2011
รายละเอียด: สีประกายมุขตกแต่งพร้อม มีทะเบียน+ชุดโอน
20,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70-C90 สีม่วงประกายมุข..(คันที่3)..ภาษี48.         C70-C90 สีม่วงประกายมุข..(คันที่3)..ภาษี48.
เพิ่มเมื่อ: 21/02/2011
รายละเอียด: มีทะเบียน+ชุดโอน
18,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
 สีน้ำตาลทอง..(คันที่4)มีถุงเท้าคู่หน้าตะเกียบ สีน้ำตาลทอง..(คันที่4)มีถุงเท้าคู่หน้าตะเกียบ สีน้ำตาลทอง..(คันที่4)มีถุงเท้าคู่หน้าตะเกียบ
เพิ่มเมื่อ: 21/02/2011
รายละเอียด: มีทะเบียน+ชุดโอน ราคา..18000
18,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
สีฟ้ามุข..(คันที่5)ฝาข้างเครื่องชุบ สีฟ้ามุข..(คันที่5)ฝาข้างเครื่องชุบ
เพิ่มเมื่อ: 21/02/2011
รายละเอียด: สีประกายมุขตกแต่งพร้อม มีทะเบียน+ชุดโอน ราคา 18,000 บาท
18,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
สีแดง..(คันที่6)ฝาข้างเครื่องชุบ สีแดง..(คันที่6)ฝาข้างเครื่องชุบ สีแดง..(คันที่6)ฝาข้างเครื่องชุบ
เพิ่มเมื่อ: 21/02/2011
รายละเอียด: สีประกายมุข มีทะเบียน+ชุดโอน ราคา 18,000 บาท
18,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
 สีส้มสังขยา..(คันที่7)ฝาข้างเครื่องชุบ  สีส้มสังขยา..(คันที่7)ฝาข้างเครื่องชุบ  สีส้มสังขยา..(คันที่7)ฝาข้างเครื่องชุบ
แก้ไขล่าสุด: 21/02/2011
รายละเอียด: สีประกายมุข มีทะเบียน+ชุดโอน ราคา 18,000 บาท
18,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
สีครีม..(คันที่8)ฝาข้างเครื่องชุบ สีครีม..(คันที่8)ฝาข้างเครื่องชุบ สีครีม..(คันที่8)ฝาข้างเครื่องชุบ
เพิ่มเมื่อ: 21/02/2011
รายละเอียด: สีประกายมุข มีทะเบียน+ชุดโอน ราคา 18,000 บาท
18,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
 สีเปลือกมังคุดอมมุข..(คันที่9)ฝาเครื่องชุบ สีเปลือกมังคุดอมมุข..(คันที่9)ฝาเครื่องชุบ สีเปลือกมังคุดอมมุข..(คันที่9)ฝาเครื่องชุบ
เพิ่มเมื่อ: 21/02/2011
รายละเอียด: สีประกายมุข มีทะเบียน+ชุดโอน ราคา 18,000 บาท
18,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
  สีชมพูมุข..(คันที่10)   สีชมพูมุข..(คันที่10)   สีชมพูมุข..(คันที่10)
เพิ่มเมื่อ: 21/02/2011
รายละเอียด: สีประกายมุข มีทะเบียน+ชุดโอน ราคา 18,000 บาท
18,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
  สีเปลือกไข่..(คันที่11)   สีเปลือกไข่..(คันที่11)   สีเปลือกไข่..(คันที่11)
เพิ่มเมื่อ: 21/02/2011
รายละเอียด: สีประกายมุข มีทะเบียน+ชุดโอน ราคา 18,000 บาท
18,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
สีพีช..(คันที่12) สีพีช..(คันที่12) สีพีช..(คันที่12)
เพิ่มเมื่อ: 21/02/2011
รายละเอียด: สีประกายมุข มีทะเบียน+ชุดโอน ราคา 18,000 บาท
18,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
 สีม่วงนม..(คันที่13)     สีม่วงนม..(คันที่13)     สีม่วงนม..(คันที่13)
เพิ่มเมื่อ: 21/02/2011
รายละเอียด: สีประกายมุข มีทะเบียน+ชุดโอน ราคา 18,000 บาท
18,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
็Honda wing125  สีแดง..(คันที่14) ็Honda wing125  สีแดง..(คันที่14) ็Honda wing125  สีแดง..(คันที่14)
แก้ไขล่าสุด: 21/02/2011
รายละเอียด: มีทะเบียนพร้อมชุดโอนเลย ราคา..19500
19,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

1

 

 

 

ส่วนการติดต่อเพิ่มเติม

 

TEL  : 081-412-27470  

ปัดฝุ่น.com

pudfunshop.com
Line id : 4127470
page facebook : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

เพจใหม่ : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

youtube : https://www.youtube.com/@Ballpudfun