Support
PUDFUN ร้านปัดฝุ่น
081 - 4127470
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 6   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
1. C90..สีเขียวเงามุข..(คันที่1)..เครื่องคัมต้อมสต๊ารท์มือ..งานชุบ+ภาษีปี55+พรบ..ท.บโอน..23500 1. C90..สีเขียวเงามุข..(คันที่1)..เครื่องคัมต้อมสต๊ารท์มือ..งานชุบ+ภาษีปี55+พรบ..ท.บโอน..23500 1. C90..สีเขียวเงามุข..(คันที่1)..เครื่องคัมต้อมสต๊ารท์มือ..งานชุบ+ภาษีปี55+พรบ..ท.บโอน..23500
เพิ่มเมื่อ: 25/10/2011
รายละเอียด: เครื่องคัมต้อมสต๊ารท์มือ..งานชุบ+ภาษีปี55+พรบ..ท.บ
23,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
2. C70..สีน้ำเงิน..ลงเครื่องดรีม..(คันที่2)..ปลอกแฮนด์สีขาว..ทะเบียน+ชุดโอน..22000 2. C70..สีน้ำเงิน..ลงเครื่องดรีม..(คันที่2)..ปลอกแฮนด์สีขาว..ทะเบียน+ชุดโอน..22000 2. C70..สีน้ำเงิน..ลงเครื่องดรีม..(คันที่2)..ปลอกแฮนด์สีขาว..ทะเบียน+ชุดโอน..22000
เพิ่มเมื่อ: 25/10/2011
รายละเอียด: ..ปลอกแฮนด์สีขาว..ทะเบียน+ชุดโอน.
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
3. C90..สีส้ม..(คันที่3)..ระบบCDI..ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง..ทะเบียนโอน..18500 3. C90..สีส้ม..(คันที่3)..ระบบCDI..ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง..ทะเบียนโอน..18500 3. C90..สีส้ม..(คันที่3)..ระบบCDI..ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง..ทะเบียนโอน..18500
เพิ่มเมื่อ: 26/10/2011
รายละเอียด: .ระบบCDI..ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง..ทะเบียนโอน..
18,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
4. C90..สีเขียวยอดหญ้า..(คันที่4)..ระบบCDI..ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง..ทะเบียนโอน..18500 4. C90..สีเขียวยอดหญ้า..(คันที่4)..ระบบCDI..ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง..ทะเบียนโอน..18500 4. C90..สีเขียวยอดหญ้า..(คันที่4)..ระบบCDI..ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง..ทะเบียนโอน..18500
เพิ่มเมื่อ: 26/10/2011
รายละเอียด: ระบบCDI..ปัดเงาล้อฝาครอบเครื่อง..ทะเบียนโอน.
18,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
5. C70..สีดำเทา..(คันที่5)..ระบบCDI..ปลอกแฮนด์สีขาว..ทะเบียน+ชุดโอน..18000 5. C70..สีดำเทา..(คันที่5)..ระบบCDI..ปลอกแฮนด์สีขาว..ทะเบียน+ชุดโอน..18000 5. C70..สีดำเทา..(คันที่5)..ระบบCDI..ปลอกแฮนด์สีขาว..ทะเบียน+ชุดโอน..18000
เพิ่มเมื่อ: 26/10/2011
รายละเอียด: .ระบบCDI..ปลอกแฮนด์สีขาว..ทะเบียน+ชุดโอน.
18,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
6. C70..สีเขียวตอง..(คันที่6)..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ทะเบียน+ชุดโอน..18000 6. C70..สีเขียวตอง..(คันที่6)..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ทะเบียน+ชุดโอน..18000 6. C70..สีเขียวตอง..(คันที่6)..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ทะเบียน+ชุดโอน..18000
เพิ่มเมื่อ: 26/10/2011
รายละเอียด: .สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ทะเบียน+ชุดโอน..
18,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

1

 

 

 

ส่วนการติดต่อเพิ่มเติม

 

TEL  : 081-412-27470  

ปัดฝุ่น.com

pudfunshop.com
Line id : 4127470
page facebook : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

เพจใหม่ : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

youtube : https://www.youtube.com/@Ballpudfun