Support
PUDFUN ร้านปัดฝุ่น
081 - 4127470
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 5   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
C70..สีน้ำเงิน..(คันที่1)..ระบบCDI..ปลอกแฮนด์สีขาว..ทะเบียน+ชุดโอน..18000 C70..สีน้ำเงิน..(คันที่1)..ระบบCDI..ปลอกแฮนด์สีขาว..ทะเบียน+ชุดโอน..18000 C70..สีน้ำเงิน..(คันที่1)..ระบบCDI..ปลอกแฮนด์สีขาว..ทะเบียน+ชุดโอน..18000
เพิ่มเมื่อ: 06/01/2012
รายละเอียด: ระบบ CDI..ปลอกแฮนด์สีขาว..ทะเบียน+ชุดโอน..
18,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C90..สีฟ้า..(คันที่2)..เครื่องค้มต้อม..สีเกล็ดมุข..ฝาครอบเครื่องยิงทราย.. ทะเบียน+ชุดโอน..18500 C90..สีฟ้า..(คันที่2)..เครื่องค้มต้อม..สีเกล็ดมุข..ฝาครอบเครื่องยิงทราย.. ทะเบียน+ชุดโอน..18500 C90..สีฟ้า..(คันที่2)..เครื่องค้มต้อม..สีเกล็ดมุข..ฝาครอบเครื่องยิงทราย.. ทะเบียน+ชุดโอน..18500
เพิ่มเมื่อ: 06/01/2012
รายละเอียด: เครื่องค้มต้อม..สีเกล็ดมุข..ฝาครอบเครื่องยิงทราย. ทะเบียน+ชุดโอน
18,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C90..สีแดงเลือดหมู..(คันที่3)..เครื่องค้มต้อม..สีเกล็ดมุข.ฝาครอบเครื่องยิงทราย ทะเบียน+ชุดโอน.18500 C90..สีแดงเลือดหมู..(คันที่3)..เครื่องค้มต้อม..สีเกล็ดมุข.ฝาครอบเครื่องยิงทราย ทะเบียน+ชุดโอน.18500 C90..สีแดงเลือดหมู..(คันที่3)..เครื่องค้มต้อม..สีเกล็ดมุข.ฝาครอบเครื่องยิงทราย ทะเบียน+ชุดโอน.18500
เพิ่มเมื่อ: 06/01/2012
รายละเอียด: เครื่องค้มต้อม..สีเกล็ดมุข..ฝาครอบเครื่องยิงทราย.. ทะเบียน+ชุดโอน..
18,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..สีเขียวฟ้า..(คันที่4)..งานปัดเงา..ภาษีปี55+พรบ+ชุดโอน..22000 C70..สีเขียวฟ้า..(คันที่4)..งานปัดเงา..ภาษีปี55+พรบ+ชุดโอน..22000 C70..สีเขียวฟ้า..(คันที่4)..งานปัดเงา..ภาษีปี55+พรบ+ชุดโอน..22000
เพิ่มเมื่อ: 06/01/2012
รายละเอียด: งานปัดเงา..ภาษีปี55+พรบ+ชุดโอน..
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..สีขาวมุข..(คันที่5)..เครื่องดรีม+ป้ายโค้ง+ธง..ภาษีปี43+ชุดโอน..22000 C70..สีขาวมุข..(คันที่5)..เครื่องดรีม+ป้ายโค้ง+ธง..ภาษีปี43+ชุดโอน..22000 C70..สีขาวมุข..(คันที่5)..เครื่องดรีม+ป้ายโค้ง+ธง..ภาษีปี43+ชุดโอน..22000
เพิ่มเมื่อ: 06/01/2012
รายละเอียด: เครื่องดรีม+ป้ายโค้ง+ธง..ภาษีปี43+ชุดโอน..
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

1

 

 

 

ส่วนการติดต่อเพิ่มเติม

 

TEL  : 081-412-27470  

ปัดฝุ่น.com

pudfunshop.com
Line id : 4127470
page facebook : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

เพจใหม่ : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

youtube : https://www.youtube.com/@Ballpudfun