Support
PUDFUN ร้านปัดฝุ่น
081 - 4127470
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 7   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
1. C70..เครื่องดรีมสต๊ารท์มือ ..สีฟ้าเขียว..(คันที่1)..สต๊ารท์มือแค่สัมผัส! 1. C70..เครื่องดรีมสต๊ารท์มือ ..สีฟ้าเขียว..(คันที่1)..สต๊ารท์มือแค่สัมผัส! 1. C70..เครื่องดรีมสต๊ารท์มือ ..สีฟ้าเขียว..(คันที่1)..สต๊ารท์มือแค่สัมผัส!
เพิ่มเมื่อ: 2011-06-26 23:16:33.0
รายละเอียด: เล่มทะเบียนใหม่+พรบ+ป้ายใหม่+ภาษีปี48+ชุดโอน
23500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..เครื่องดรีม ..สีเผือก..(คันที่2) C70..เครื่องดรีม ..สีเผือก..(คันที่2) C70..เครื่องดรีม ..สีเผือก..(คันที่2)
เพิ่มเมื่อ: 2011-06-26 23:19:42.0
รายละเอียด: มีทะเบียน+ชุดโอน
22000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70-C90.. สีแดงเลือดหมู..(คันที่3) C70-C90.. สีแดงเลือดหมู..(คันที่3) C70-C90.. สีแดงเลือดหมู..(คันที่3)
เพิ่มเมื่อ: 2011-06-26 23:22:36.0
รายละเอียด: สีประกายมุข มีทะเบียน+ชุดโอน
18000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70-C90.. สีน้ำตาลมุข.. C70-C90.. สีน้ำตาลมุข.. C70-C90.. สีน้ำตาลมุข..
เพิ่มเมื่อ: 2011-06-26 23:24:59.0
รายละเอียด: สีประกายมุข มีทะเบียน+ชุดโอน
18000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70-C90 สีม่วงชมพู (คันที่ 5) C70-C90 สีม่วงชมพู (คันที่ 5) C70-C90 สีม่วงชมพู (คันที่ 5)
เพิ่มเมื่อ: 2011-06-26 23:30:22.0
รายละเอียด: สีประกายมุข มีทะเบียน+ชุดโอน
18000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
สีชมพู..(คันที่6) สีชมพู..(คันที่6) สีชมพู..(คันที่6)
เพิ่มเมื่อ: 2011-06-26 23:33:50.0
รายละเอียด: สีประกายมุข มีทะเบียน+ชุดโอน
18000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
รวมพล รวมพล รวมพล
เพิ่มเมื่อ: 2011-06-26 23:35:59.0
รายละเอียด: ....
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

1

 

 

 

ส่วนการติดต่อเพิ่มเติม

 

TEL  : 081-412-27470  

Email : pudfun.com@gmail.com ,ball.com@hotmail.com

 

ปัดฝุ่น.com
pudfunshop.com
Line id : 4127470
page facebook : pudfunshop
Ig : ballpudfun